Om astma bij kinderen sneller op te sporen en om een juiste aanpak ervan te bevorderen, lijkt sensibilisatie van de omgeving zinvol. Daartoe formuleerde de VWVJ (m.m.v. experten en met de steun van de Koning Boudewijnstichting) antwoorden op vragen over astma en de aanpak ervan op maat van scholen en ouders: zie bijlage.

Een beter begrijpen en adequatere aanpak bevordert de participatie van leerlingen met astma aan activiteiten op school en daarbuiten.

VWVJ 2003

2003_astma_bij_schoolgaande_kinderen_in_vraag_en_antwoord_voor_leerkracht_ouder_jongere.pdf