Ondersteuning voor kinderen met epilepsie en inclusief onderwijs

Benieuwd naar hoe je als school de participatie van kinderen met epilepsie kunt optimaliseren en welke onderbouwde en bewuste keuzes je kunt maken om een ondersteunende en veilige leeromgeving te creëren? Hoe beïnvloeden epilepsie en de bijbehorende medicatie het leervermogen van deze leerlingen? Welke concrete maatregelen en strategieën kun je inzetten om hun leerervaring te verbeteren?

De jeugdgezondheidszorg focust enerzijds op preventie en anderzijds op de zorg voor de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of gezondheidsproblemen. Artsen die werkzaam zijn in een CLB spelen samen met hun team een belangrijke rol in de zorg voor participatie van kinderen op school. In deze inspirerende vorming krijg je inzicht in de specifieke uitdagingen en behoeften van kinderen met epilepsie in de schoolomgeving. We bespreken hoe epilepsie en de bijbehorende medicatie invloed hebben op het functioneren en hoe je hierop kunt inspelen om de participatie en leerkansen van deze leerlingen te optimaliseren.

Voor wie?

Voor artsen actief in het CLB.

Hoe inschrijven?

Vanaf 1 september via Sofia-leerplatform.

Meer info?

Voor meer vragen omtrent deze vorming kunt u contact opnemen met info@vwvj.be.

Mogelijk dankzij VWVJ+

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt dankzij onze leden. Dankzij hun bijdrage wilt de VWVJ kwalitatieve opleidingen en symposia aanbieden om de JGZ te versterken. 

Share this
VWVJ+

Wil jij ook bijdragen aan het versterken van de JGZ door middel van vorming?

Word lid en draag bij aan de JGZ. Zo bouwen we samen aan een kwaliteitsvolle JGZ die voor alle kinderen en jongeren verankerd is in de maatschappelijke gezondheidszorg.