Wat? 

Nadenken over je rol als jeugdarts en je laten inspireren door collega’s, dat is wat gebeurt in de Werkgroep(en) Jeugdarts. De werkgroep is een forum voor wie inspiratie, informatie en grip zoekt in een vernieuwde werking. De recente reorganisatie van de JGZ in Vlaanderen betreft zowel de inhoudelijke thema’s als de rol en taken van jeugdartsen. Transitiefasen veroorzaken onzekerheid maar zijn tegelijk een aanleiding tot herbronning en (her)positionering. Een scherp stellen van de identiteit van de jeugdarts is aan de orde. Dankzij een eerder ontwikkelproces in de schoot van de werkgroep jeugdartsen publiceerde de VWVJ het Beroepsprofiel van de jeugdarts in Vlaanderen in 2018. Dit profiel stimuleert de beroepsfierheid, maakt de jeugdarts zichtbaar en identificeerbaar, helpt de jeugdarts te positioneren in het landschap van de gezondheidszorg en is ten slotte een kader voor het formuleren van opleidingsdoelen. De multidisciplinaire werking van een CLB is van onschatbare waarde tijdens diagnostische trajecten. Maar wat maakt mij als arts uniek? Waar maak ik het verschil? En wat moet ik hiervoor kunnen? Dit zijn vragen waarmee deze werkgroep aan de slag gaat. De visie op jeugdgezondheidszorg zoals uitgedragen door de VWVJ en het beroepsprofiel zullen hierbij houvast bieden. 

Voor wie? 

Jeugdartsen die lid zijn van de VWVJ 

Kostprijs? 

Gratis voor leden, mits inschrijving 

Wanneer? 

We voorzien dit schooljaar een cyclus van 2 momenten (plaats nader te bepalen in functie van de deelnemers):

  • Vrijdagvoormiddag 17 mei 2024 
  • Vrijdagvoormiddag 21 juni 2024

Inschrijven voor de 'Werkgroep Artsen in de JGZ 2023-2024'?

Dit kan vanaf 1 september 2023 via registratie hieronder. 

Share this