Vaccineren met vertrouwen, vaardigheid en zorg.

Wil je starten met het vaccineren van leerlingen of wil je graag je kennis opfrissen? 

Onze drie gratis leermodules, gratis raadpleegbaar op onze website onder het thema vaccinatie, kunnen je hierbij helpen. De modules behandelen verschillende competenties voor verpleegkundigen die noodzakelijk zijn om op een veilige, effectieve en zorgzame manier te vaccineren. Deze sluiten aan bij de 'Procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB'.

Voor wie? 

Verpleegkundigen actief in het CLB. Iedereen die betrokken is bij de vaccinatie van schoolgaande kinderen en zich wil laten inspireren en voeden met inzichten over de noodzakelijke vaardigheden en procedures.

Hoe inschrijven? 

E-module, gratis te raadplegen op onze website.

Meer info? 

Voor meer details of specifieke vragen omtrent deze vorming kunt u contact opnemen met info@vwvj.be.

Share this