Introductie: Legende voor gebruik van de leermodules

Leermodule 1: Mag ik deze leerling vaccineren?

Nog voor je het vaccin toedient, nam je al twee belangrijke beslissingen. Je bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor de vaccinatie en je gaat na of de toestemming voor vaccinatie conform is met de regelgeving.  In de eerste leermodule oefen je in het zorgvuldig nemen van deze beslissingen.

Leermodule 2: Het vaccin toedienen

Thema's als communicatie, hygiëne en veiligheid, vaccinatietechniek, verwijderen van afval en nazorg worden behandeld in deze tweede leermodule.

Leermodule 3: Wat als het anders verloopt dan voorzien?

Het is belangrijk dat verpleegkundigen weten wat van hen verwacht wordt als de leerling zijn arm plots wegtrekt vooraleer het volledig vaccin is ingespoten of als een leerling flauwvalt. Deze en andere onverwachte situaties na vaccinatie komen aan bod tijdens de derde leermodule.