Wat?
Er zijn verschillende e-cursussen te raadplegen om je (opnieuw) in te wijden in de Standaard Gewicht.

De VWVJ biedt een opleidingspakket aan dat op maat van de CLB-noden kan worden ingezet:

 • voor de introductie van de vernieuwde richtlijnen Standaard Gewicht (2018);
 • als aanvangsbegeleiding voor de Standaard Gewicht van nieuwe collega’s;
 • ter opfrissing van de standaard Gewicht.

Het aanbod bestaat uit 2 e-cursussen (die elk opgebouwd zijn uit verschillende modules)  met elk een totale doorlooptijd van een halve dag:

 

Cursus 1: Tijdige detectie van eet-, voedings- en gewichtsproblemen: het basisaanbod 

Deze e-cursus bouwt deels verder op de kennis die wordt aangeleverd door de digitale leermodule Basisaanbod Groei en alle bijhorende materialen van de Standaard Groei op de website www.vwvj.be maar kan perfect onafhankelijk hiervan worden 'genuttigd'.

Leerdoelen:

 • Je wordt bewust van de complexiteit van de Standaard Gewicht, en de tijdige detectie van voedings- en eetproblemen;
 • Je ervaart wat de toegevoegde waarde is van de Standaard Gewicht en de Richtlijn 'Tijdige detectie van voedings- en eetproblemen' aan de richtlijnen voor groeimonitoring;
 • Je kent het concept getrapte zorg en proportioneel universalisme voor het thema gewicht, voedings- en eetproblemen en kan toelichten hoe de getrapte zorg aansluit op de fasen van probleemontwikkeling;
 • Je weet welke materialen worden gebruikt in de CLB's om betrouwbaar te meten en te wegen;
 • Je kan een kwaliteitscheck doen op je meetresultaten
 • Je kent de werkflow van signalering die gepast is voor elk van de 5 contactmomenten 
 • Je leert de beleidscriteria kennen voor het basisaanbod (aan de hand van oefeningen met groeicurves).

Cursus 2: Tijdige detectie van eet-, voedings- en gewichtsproblemen: het bijkomend aanbod

In deze cursus staan we stil bij de verwijscriteria voor gewicht en de rol van de CLB-arts in het verwijstraject.

Leerdoelen:

 • Je kan aan ouders of de leerling uitleggen waarom een bijkomend contact zinvol is;
 • Je kan aan ouders of de leerling uitleggen wat er zal gebeuren tijdens een bijkomend contact;
 • Je weet wat je verder dient te bevragen (en te onderzoeken) tijdens het bijkomend contact;
 • Je kent de verwijscriteria voor verdere diagnostiek en zorg.

 

Waar en wanneer?
Online, op een tijdstip naar jouw keuze

 

Hoe gebruik je de cursus?

 • Je kan één of meer cursussen persoonlijk aankopen en individueel op eigen ritme de verschillende modules  van de cursus(sen) doorlopen. Deze werkwijze is te vergelijken met de individuele deelname aan een studiedag.
   
 • Een CLB kan een cursus aankopen voor een groep die onder begeleiding van een mentor (bv. de coördinator van de standaard in het centrum) de cursus doorloopt. Bij een groepsaankoop wordt ook een handleiding voor de mentor voorzien.


Hoe koop je een cursus?

 • Je koopt de cursus aan op onze website. Binnen de 2 weken na aankoop ontvang je via mail een persoonlijke login. Deze geeft je gedurende 2 maanden toegang tot de verschillende modules van de cursus. 
   
 • Voor groepsaankopen neem je contact op via info@vwvj.be


Inschrijven voor individuele deelname aan de cursus 'Tijdige detectie van eet-, voedings- en gewichtsproblemen, deel 1: het bijkomend aanbod'?

Dit kan via registratie op deze plaats. 

Ben je VWVJ-lid? Log dan zeker eerst in als lid vooraleer je in te schrijven.

Bij registratie word je uitgenodigd tot betaling via het automatisch online betalingssysteem.

Binnen de 2 weken na betaling ontvang je een link naar de cursus op het leerplatform en start de periode van toegang.

Opgelet:

 • de toegang tot de cursus via de link is bedoeld voor persoonlijk gebruik
 • verkeerdelijk aangekochte cursussen kunnen niet gewisseld of terugbetaald worden
Share this