Wat?

Na de basisvorming (of een vergelijkbare vorming) zet je tijdens de verdiepingsvorming het geleerde in de praktijk aan de hand van reële casussen. Zo leer je het groeigericht invoegen, de ernstinschatting bij signalen van eet- en gewichtsproblemen en het opstarten van een begeleidingstraject in de praktijk toepassen.


Voor wie?

CLB-medewerkers die de gespreksvoering met jongeren, die (vermoedelijke) signalen van eetproblemen vertonen, wensen in te oefenen.

Aan alle deelnemers wordt gevraagd om vooraf een casus in te brengen.


Waar en wanneer?

Vrijdag 15 maart 2024 (hele dag) te Leuven (De Kop van Kessel-Lo, Zaal Zolder)


Kostprijs?

105 euro voor niet-leden / 80 euro voor leden

(broodjeslunch inbegrepen)


Inschrijven?

Dit kan via registratie op deze plaats vanaf 1 september 2023. 
De inschrijvingen worden afgesloten ten laatste 1 week voor de vorming of van zodra de vorming is volzet.

Bij overschrijving is jouw plaatsje verzekerd. (Kun je onverwachts niet komen, dan is het prima om je door een collega te laten vervangen, mits een seintje vooraf aan info@vwvj.be.)

Share this