Wat?

Er zijn verschillende e-cursussen te raadplegen om je (opnieuw) in te wijden in de Standaard Groei en Puberteit. De VWVJ biedt een opleidingspakket aan dat op maat van de CLB-noden kan worden ingezet: 

 • voor de introductie van de richtlijnen Standaard Groei en Puberteit (2018); 
 • als aanvangsbegeleiding voor de Standaard Groei en Puberteit van nieuwe collega’s; 
 • ter opfrissing van de standaard Groei en Puberteit. 

Het aanbod bestaat uit 2 e-cursussen (die elk opgebouwd zijn uit verschillende modules) met elk een totale doorlooptijd van een halve dag.

 

Cursus 1: Het basisaanbod lengtegroei 

In deze cursus worden het doel en de basisprincipes van de groeimonitoring en de aanbevolen werkwijze bij wegen, meten en triage van de groeicurves toegelicht en geoefend. 

Je leert volgende kennis en vaardigheden:

 • de doelstelling van groeimonitoring
 • de uitvoering van meten en wegen
 • interpreteren van groeidata aan de hand van casussen
 • gepast triëren van leerlingen waarvoor de arts een bijkomend aanbod voorziet

   

Cursus 2: Het bijkomend aanbod lengtegroei 

In deze cursus staan we stil bij de doelstelling van het bijkomend aanbod voor wat betreft lengtegroei en puberteit. Bij de toelichting zijn ook praktijkoefeningen voorzien.

Leerdoelen:

 • Je kent de verwijscriteria/beleidscriteria voor kleine lengte, groeivertraging, groeiversnelling, grote lengte, vroege en late puberteit;
 • Je weet wat er van de arts wordt verwacht in een bijkomend aanbod bij een vermoeden van een groeiprobleem en/of verstoorde ontwikkeling van de puberteit;
 • Je kan een differentiaal diagnostiek opmaken in de voorbereiding van een gerichte anamnese en klinisch onderzoek;
 • Je kan het bijkomend aanbod stofferen met de anamnese en het klinisch onderzoek.

 

Waar en wanneer? 

Online, op een tijdstip van jouw keuze 

 

Hoe gebruik je de cursus? 

 • Je kan één of meer cursussen persoonlijk aankopen en individueel op eigen ritme de verschillende modules van de cursus(sen) doorlopen. Deze werkwijze is te vergelijken met de individuele deelname aan een studiedag. 
 • Een CLB kan cursussen aankopen voor een groep die onder begeleiding van een mentor (bv. de coördinator van de standaard in het centrum) de cursus doorloopt. Bij een groepsaankoop wordt ook een handleiding voor de mentor voorzien.

 

Hoe koop je een cursus? 

 • Je koopt de cursus aan op onze website. Binnen de 2 weken na aankoop ontvang je via mail een persoonlijke login. Deze geeft je gedurende 2 maanden toegang tot de verschillende modules van de cursus. 
 • Voor groepsaankopen neem je contact op via info@vwvj.be

 

Inschrijven voor individuele deelname aan de cursus 'Bijkomend aanbod lengtegroei'?

Dit kan via registratie op deze plaats sinds 1 september 2022. 
Ben je VWVJ-lid? Log dan zeker eerst in als lid vooraleer je in te schrijven.

Bij registratie word je uitgenodigd tot betaling via het automatisch online betalingssysteem.

Binnen de 2 weken na betaling ontvang je een link naar de cursus op het leerplatform en start de periode van toegang.

Opgelet:

 • de toegang tot de cursus via de link is bedoeld voor persoonlijk gebruik
 • verkeerdelijk aangekochte cursussen kunnen niet gewisseld of terugbetaald worden

 

Share this