Ook al is op populatieniveau aanbevolen om op die leeftijd een DTPa-IPV toe te dienen omwille van de hogere dosering, is Triaxis en Boostrix wel goedgekeurd als booster voor die leeftijdsgroep vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Indien een kind in het eerste leerjaar toch dTpa toegediend kreeg, mogen we beschouwen dat het wel zal volstaan als bescherming tegen difterie, tetanus en pertussis indien het kind een correcte basisvaccinatie heeft gehad. Enkel het vaccin tegen polio zal dan nog bijkomend aangeboden worden.

mei 2022