Tenzij het CLB actief verwittigd wordt van het tegenovergestelde, mag het CLB ervan uitgaan dat er gezamenlijk ouderlijk gezag is. Het CLB mag dan bij een toestemming voor vaccinatie van één van de ouders veronderstellen dat de toestemming na overleg tussen de ouders gegeven is. Als er geen onderling akkoord is, dan dienen de ouders hier onderling een oplossing voor te vinden, in uitzonderlijke situatie via de rechtbank. Enkel in het geval dat één van de ouders ontzet is uit de ouderlijke macht of dat één van de ouders het exclusief ouderlijk gezag gekregen heeft, kan één ouder zelfstandig beslissen zonder akkoord van de andere.

mei 2022