Vlaggensysteem: praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Sensoa, 2010, uitg. Garant, 49 euro
(pakket bestaande uit een handboek van 146 pp + CD-rom + 44 kaarten met tekeningen)

De methodiek "Vlaggensysteem" probeert een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren. De interventie zou iedereen die met kinderen en jongeren werkt in staat moeten stellen om in de praktijk aan de slag te gaan. Het pedagogisch pakket beoogt aldus een bijdrage te leveren om seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar(der) te maken.

Ook voor CLB-medewerkers uiterst waardevol als kapstok en als concreet materiaal om (al dan niet) seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te bespreken met kinderen, jongeren, hun leerkrachten, hun ouders en andere opvoeders!

Maak kennis met het pakket via de website 'seksuelevorming.be' van Sensoa en de verschillende manieren om het pakket te gebruiken naargelang de doelstelling.

Lees ook de bijhorende brochure voor ouders 'Over de grens? Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem' (12 pp.) en de 'Uitgebreide normatieve lijst(34 pp.)!

Verder zijn er de AFGELEIDE PAKKETTEN:

  1. Het Vlaggensysteem voor onderwijsOmgaan met seksueel (grens)overschrijdend gedrag op school
  2. Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met speciale behoeften: Buiten de lijnen - pakket
    Buiten de lijnen is voor professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren met bijvoorbeeld: een seksueel trauma, een beperking, een andere seksuele ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld een andere genderidentiteit, seksuele oriëntatie of cultuur).