Actieplan suïcideprerventie

Op de online Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie van 19 november 2021 werden de nieuwe doelstellingen en actievoorstellen voor het toekomstige preventiebeleid gepresenteerd.

Het aantal suïcides in Vlaanderen verder doen dalen met 10% tussen 2020 en 2030. Dat is de gezondheidsdoelstelling. 

Het uitgangspunt?  Dat investeren in suïcidepreventie werkt en loont. Zo kende Vlaanderen dankzij brede inspanningen tussen 2000 en 2018 een daling van het aantal suïcides met 26%.

Het voorstel voor het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie omvat zes wetenschappelijk onderbouwde strategieën:

  • suïcidepreventie bij de gehele bevolking
  • deskundigheidsbevordering bij professionelen en sleutelfiguren
  • suïcidepreventie bij kwetsbare personen
  • preventie bij suïcidale personen en ondersteuning naasten
  • postventie na suïcide en ondersteuning nabestaanden
  • monitoring, onderzoek van cijfers en evaluatie actieplan

Verneem er meer over via de website van Zorg en Gezondheid.