Vzw de Link is een Vlaams expertisecentrum wat betreft het opleiden en inschakelen van, werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

De publicatie 'Visie op armoede' (2012, 11 pp.) geeft kernachtig weer wat armoede betekent en geeft heldere aanknopingspunten voor kansenbevordering.

In een notendop:

Armoede geeft aanleiding tot een netwerk van sociale uitsluitingen. De kloof kan enkel gedicht worden wanneer de samenleving beroep doet op de krachten die mensen in armoede en hun omgeving bezitten, de voorwaarden creëert zodat mensen in armoede deze kracht kunnen aanwenden en iedereen gelijke kansen geeft om aan alle aspecten van de samenleving deel te nemen.

Warm aanbevolen lectuur voor elke JGZ-werker, hulpverlener, onderwijskracht!

(delinkarmoede.be)