Beste beleidsmakers in de JGZ,

Beste CLB-directeur,

Beste arts of verpleegkundige,

Beste VWVJ+leden,

De VWVJ+ behartigt de belangen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de gezondheidszorg. Nu de verkiezingen voor de deur staan, heeft de VWVJ 5 beleidsaanbevelingen geformuleerd die we cruciaal vinden om te bouwen aan een sterke JGZ. Zo willen wij bijdragen aan een wereld waarin alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Daarom een warme oproep om ons memorandum mee te helpen verspreiden zodat het de politieke beleidsmakers van morgen tijdig kan bereiken. 
 
Wil je snel helpen? Dat kan zo:

  • Je downloadt het memorandum en mailt het naar vrienden of kennissen die actief zijn in de politiek  
  • Je deelt ons bericht op Facebook of Instagram
  • Gebruik je Twitter of LinkedIn? Dan kan je jouw post taggen met #Kies24  
     

Onze beleidsaanbevelingen:

  1. Stop met projecten op korte termijn: Investeer in wetenschappelijk onderzoek naar JGZ en de duurzame implementatie van onderbouwde methodieken.
  2. Stop de versnippering van de zorg voor kinderen: Benut JGZ optimaal en faciliteer de integratie met de curatieve gezondheidszorg.
  3. Erken de beroepstitel voor jeugdartsen: Een basisarts, huisarts of kinderarts is geen jeugdarts. Erken de beroepstitel voor jeugdartsen om de kwaliteit van het JGZ-aanbod te beschermen.
  4. Erken het belang van opleiding voor verpleegkundigen in de JGZ: Werken met kinderen, jongeren en hun ouders vanuit een preventieve context vereist specifieke competenties en een bijkomende opleiding. 
  5. Investeer in de JGZ en voorkom duurdere zorg: De investering in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren is zowel menselijk als economisch waardevol. De JGZ voorkomt escalatie van problemen en beperkt de nood aan intensievere en duurdere zorg.

Memorandum

De volledige tekst kan je hier downloaden:

Memorandum VWVJ 2024

memorandum