TOOLKIT Zelfmoordpreventie, -interventie en - postventie op school
Eva Dumon & Prof. Dr. Gwendolyn Portzky Eenheid voor Zelfmoordonderzoek - Universiteit Gent
Euregenas 2014

Deze toolkit wil richtlijnen aanreiken voor zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school.  De toolkit is ontwikkeld in het kader van het Europese project Euregenas (European Regions Enforcing Actions against Suicide).