Met de tool Wolkenmap - ontwikkeld door Gezin en Handicap - worden ouders van kinderen met een (vermoeden van) handicap helder en snel op weg geholpen met hun (eerste) prangende vragen.

De antwoorden bieden een kompas in het complexe landschap van diagnostiek, zorg, ondersteuning, sociale maatregelen, …