Op 20 maart 2015 ging in het Iers College te Leuven het VWVJ-symposium "Focus op aandacht!" door.

Maak hier kennis met het programma en de presentaties (in bijlage):

 1. Prof. Evert Thiery, neuropsychiater universiteit Gent:
  “Aandacht en aandachtsstoornissen: de gedragsneurologische en neuropsychologische invalshoek”

  Aandacht is een werveling van de hersenstam naar de prefrontale kernen in ons brein. Prof. Thiery neemt ons mee doorheen de hiërarchische opbouw van aandacht in ons brein en diens neurale verankering, van volgehouden over gerichte naar gestuurde en executieve aandacht.
   
 2. André Rietman, neuropsycholoog Erasmus MC Rotterdam:
  “Werken met aandacht – met het brein in het achterhoofd.”

  Een goede werkhouding is méér dan alleen een goede concentratie. Vanuit een neuropsychologisch referentiekader wordt een brede blik geboden op de verschillende aspecten die een invloed hebben op de werkhouding om zo tot een aanpak te komen die in een groep kan gebruikt worden.

  Maak ook kennis met de notities bij de presentatie
   
 3. Prof. Marina Danckaerts, kinder- en jeugdpsychiater universiteit Leuven:
  “ADHD: een klinische diagnose!”

  In 2013 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad haar advies betreffende good clinical practice in de herkenning, diagnose en behandeling van ADHD. Ook in de recent verschenen DSM-5 werden wijzigingen doorgevoerd wat betreft de diagnostische criteria van ADHD. Prof. Danckaerts biedt ons op een toegankelijke wijze een actueel inzicht in de kennis en vooral de praktijk i.k.v. ADHD.
   
 4. Fabienne De Boeck, jeugdarts VWVJ Leuven en MFC Ten Dries Landegem:
  “Aan de slag: aandacht in het ICF-raamwerk.”

  Om de impact van een aandachtsstoornis op het functioneren van het ontwikkelende kind binnen zijn context in te schatten, kan het ICF-raamwerk gebruikt worden. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met het ICF-kader met als doel op een gestructureerde manier tot concrete adviezen te komen voor het kind en diens omgeving.

  Maak ook kennis met de notities bij de presentatie van Fabienne De Boeck!

ppt_thiery_20_03_15.pdf

ppt_rietman_20_03_15.pdf

notities_rietman_20_03_15.pdf

ppt_danckaerts_20_03_15.pdf

ppt_de_boeck_20_03_15.pdf

notities_de_boeck_20_03_15.pdf