In 2012 - net zoals in 2005 en 2008 - is door de UA en KUL onderzocht hoeveel baby's (18-24 maand) en jongeren (geboren in 1998) gevaccineerd zijn volgens de aanbevelingen van de Vlaamse overheid. Deze "vaccinatiegraadstudie" bekeek eveneens welke factoren meespelen bij niet of onvolledige vaccinatie.

  • Bij adolescenten wordt voor de meeste vaccins een vaccinatiegraad van ongeveer 90% gehaald. De vaccinatiegraad tegen mazelen, bof en rode hond stijgt met bijna 2% (t.o.v. de vorige evaluatie in 2008) tot 92,5%: net onder de WHO-doelstelling van 95% voor de eliminatie van mazelen dus. De vaccinatieweek 2013 richt alvast zijn pijlen op de vaccinatie tegen mazelen-bof-rodehond.
  • Ouders van kinderen die niet volledig gevaccineerd zijn, zijn zich daar in 8 op de 10 gevallen niet van bewust. Die onwetendheid lijkt dan ook de belangrijkste reden voor niet-vaccinatie.

Lees het persbericht.

In 2017 verscheen het  rapport 'Studie van de vaccinatiegraad in Vlaanderen 2016'. Het rapport is na te lezen via de site van Zorg en Gezondheid.