Op basis van dossiers van vier verenigingen waar armen het woord nemen en het overleg onderwijs van het Netwerk tegen Armoede zijn de contouren ontstaan van een ideaal CLB.

Uit de dossiers en het overleg blijkt dat ouders in armoede het CLB een centralere rol willen geven, als brug tussen leerlingen, ouders en leerkrachten/directies. Een 15-tal aandachtspunten onderstrepen dit ideaal. Dit is wat in de publicatie 'Het ideaal CLB volgens het Netwerk tegen Armoede' is uitgeschreven.