De website is opgebouwd rond de getuigenissen van ouders die een kind hebben dat aan zelfdoding denkt, aangevuld met inzichten van experts. Ouders vinden er informatie over zelfmoord, zelfzorg, rechten van ouders, oefeningen in opvoedingsondersteuning, naast de talloze getuigenissen van ouders in een gelijkaardige situatie.

Ook hulpverleners kunnen de website gebruiken bij de ondersteuning van de ouders.

Lees ook het artikel via vrtnws van 3 mei 2018.

 

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.