Onder 'simultaan vaccineren' verstaat men het toedienen van meer dan één vaccin tijdens hetzelfde consult. Men doet dit op verschillende injectieplaatsen.

Op basis van informatie uit de bijsluiters en wetenschappelijke literatuur stelt het CEV (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA) jaarlijks naar aanleiding van het Valentijn Vaccinatiesymposium een overzichtstabel op voor de simultane toediening van de vaccins die in België beschikbaar zijn.


Een verkorte tabel (update september 2023) met enkel de vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid, vind je in Tabel 8 van de Standaard: Simultane toediening van de vaccins die kunnen aangeboden worden door CLB. 

Bron: VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - update 2023