De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de kost van veel zorgverstrekkingen (raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.). Dat gebeurt volledig of gedeeltelijk.

Als de verzekering gedeeltelijk tegemoetkomt, dan neemt het ziekenfonds een deel van de medische kosten ten laste. Het deel dat ten laste is van de patiënt, heet ‘persoonlijk aandeel’.

Om de gezondheidszorg toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen, ook wie zich in moeilijke situaties bevindt, zijn een reeks extra maatregelen genomen:

  • maximumfactuur
  • globaal medisch dossier
  • doorverwijzing naar een specialist via een huisarts
  • derdebetalersregeling
  • sociale derdebetaler
  • verhoogde tegemoetkoming
  • statuut chronische aandoening
  • zorgtraject
  • bijzonder solidariteitsfonds

Lees meer over deze maatregelen via de website van het RIZIV

Nuttig om weten bij het begeleiden van mensen naar de nodige zorg.