WETTELIJK KADER VACCINATIEOPDRACHT IN CLB

  • Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 27/04/2018 (BS 25/06/2018), artikel 4, paragraaf 2: te lezen via Edulex.
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 01/06/2018 (BS 06/082018), artikels 3 tot 7, artikel 9te lezen via Edulex.
  • Omzendbrief ‘Operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding’ van 14/06/2018: te lezen via Edulex

Samenvatting van de wettelijke opdracht via het extract uit de Standaard Vaccinaties 2013- update juli 2019


OMZENDBRIEVEN en NIEUWS over TERUGBETALING