Het reflectieboek 'Leer-kracht Veer-kracht: stapstenen voor het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen' helpt schoolteams een beleid uit te stippelen.

Deze reflecties ontsproten n.a.v. het project 'Borg de Zorg' dat in 2005-2006 in verschillende secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs doorging. Het project werd aangestuurd door de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) en de Koning Boudewijnstichting.

Het volledige boek is te vinden op de website van de VLOR

(vlor.be/publicatie/leer-kracht-veer-kracht)