De internationale studie ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie is een vierjaarlijks onderzoek. Dit onderzoek gebeurt op basis van enquêtes bij schoolgaande jongeren in een toenemend aantal, voornamelijk Europese, landen.

Het doel is meer inzicht te krijgen in gezondheidsgerelateerde attitudes en gedragingen van jongeren en de omgeving waarin zij ontwikkelen.

De HBSC-Study wordt gecoördineerd door de WHO en gedragen via een internationaal netwerk van onderzoekers.

Vlaanderen nam voor de eerste keer deel aan de studie in 1989-1990. De laatste enquête dateert van 2014. In Vlaanderen zijn dan 9.566 leerlingen bevraagd in 98 scholen vanaf het 5e leerjaar lager onderwijs tot en met 7e jaar secundair onderwijs.

De deelrapporten zijn te lezen via Zorg en Gezondheid: