Op 2 mei 2012 is het WHO-rapport van de "Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. Survey 2009-2010" voorgesteld. Dit rapport is gebaseerd op interviews met meer dan 200 000 jongeren van diverse Europese (en ook enkele niet-Europese) landen. Om de 4 jaar worden jongeren van 11, 13 en 15 jaar uit de diverse landen nl. bevraagd over hun gezondheid, welbevinden, gezondheidsgedrag en sociale omgeving. In Vlaanderen gebeurt deze bevraging vanuit de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde van de Universiteit Gent. De bevraging voor deze rapporten dateren van 2009-2010.

Het volledige rapport vind je via de website van de WHO.
Het studierapport met de Vlaamse gegevens is te bevragen via de onderzoeksgroep van UGent. Factsheets (bv. over voeding of alcohol, roken en andere drugs) vind je via de rubriek materialen van de site jongeren-en-gezondheid.ugent.be.

Via de website van De Standaard (DS) vind je enkele artikelen die er de voornaamste zaken uitpikken:

1. Vlaamse jongeren drinken en roken minder (DS 3 mei 2012)

2. Vlaamse jeugd onzeker over gewicht (DS 3 mei 2012)

-> Vlaamse jongeren roken en drinken minder dan acht jaar geleden. Ook de consumptie van frisdrank nam af. Maar het schoonheidsideaal bijft problematisch.(DS)