Het rapport "Sociaal profiel, gezondheid en determinanten van gezondheid tijdens het tweede levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!" (2013) wordt in een interview met De Standaard toegelicht door prof. K. Hoppenbrouwers en C. Guérin.

Lees  het volledige rapport via de website van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en het interview "Peuters poetsen goed maar kijken te veel televisie" hierover in DS van 9 januari 2014.