Dit rapport opgemaakt door de koepels vanuit de registratiegegevens in LARS, vat de activiteiten van CLB samen in cijfers:

  • Voor 54,40 % of meer dan 1 leerling op 2 ondernam het CLB een actie binnen het domein Preventieve Gezondheidszorg.
    • Dit wordt voor een groot deel verklaard door het aandeel van de medische consulten, waardoor 45,50 % van de schoolpopulatie in contact kwam met het CLB.
    • 457.965 leerlingen of meer dan 40 % van de schoolpopulatie werd gevaccineerd.
    • Voor 1499 leerlingen was er interventie o.w.v. infectieziekten. Daarenboven waren er voor 4919 leerlingen contacten o.w.v. luizen.
  • Het CLB ontving voor 1 leerling op 6 een vraag rond leren en studeren.
  • Voor 14 % van de leerlingen noteerde het CLB een interventie in het kader van de onderwijsloopbaan.
  • 1 leerling op 10 stelde een zorgvraag in het kader van psycho-sociaal functioneren