Via de website van de Vlaamse overheid vind volgende publicaties omtrent de aanpak van pesten op school:

 • De publicatie 'Pesten en geweld op school. Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid'  (2009), Gie Deboutte
  Deze publicatie wil schoolteams, en in het bijzonder de schoolleiding, ondersteunen bij de uitbouw en het versterken van het schoolbeleid. Dit met het oog op het aanpakken en voorkomen van pesterijen en andere vormen van antisociaal gedrag binnen de school en haar directe omgeving.

 • De publicatie 'Werken aan een verbindend schoolklimaat' (2015)
  Je leest in deze publicatie onder meer over:

  • Wat pesten is en wat het veroorzaakt

  • Wat het verschil is tussen pesten en een conflict

  • Wat je als schoolteam kan doen om pesten te voorkomen en aan te pakken

  • Hoe je bij pesten kan ingrijpen en hoe je het beste communiceert met alle betrokkenen

  • Wat 'peer mediation' is en hoe het deel uitmaakt van een schoolbeleid tegen pesten

 • De publicatie 'Stop cyberpesten' (2010)
  Het lespakket “Stop Cyberpesten” biedt leerkrachten maar ook directies, CLB-medewerkers en andere betrokkenen informatie over de dynamieken van deze specifieke vorm van pesten, maar vooral ook handvaten over hoe men hier als school op een beleids-, zowel als op een klasniveau om kan gaan.