26-05-2019

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. Onderzoek van Samana, een netwerk voor chronisch zieken en mantelzorgers, toont aan dat de thuissituatie van jonge mantelzorgers een invloed heeft op hun schoolprestaties. Ze komen vaker te laat (omdat ze bijvoorbeeld op de thuisverpleging moeten wachten die al eens in de file staat), ze zijn vaker afgeleid in de klas door hun zorgen, ze komen niet toe aan hun huiswerk, spijbelen meer en verlaten vaker de schoolbanken zonder diploma …  

Samana startte een project rond de mantelzorgvriendelijke school. Een boek‘Jonge mantelzorgers op school’ leert je alles over jonge mantelzorgers en  neemt je stap voor stap mee door het verloop van het project.