Vanaf februari 2012 bood het Protocol van Moed een handelingskader voor overleg tussen justitie en hulpverlening bij concrete situaties van kindermishandeling. Het is een proefproject dat anderhalf jaar liep in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Justitie en hulpverlening tastten hiermee de grenzen van het beroepsgeheim af om zo samen de aanpak rond kindermishandeling te versterken.

Lees meer over het ontstaan via de de persmededeling van 17 januari 2012 (ministeries van justitie en van volksgezondheid).

De evaluatie gebeurde via het Leuvens Instituut voor Criminologie (Linc). Via Linc vind je:

  • het theoretisch kader van het "Protocol van Moed"
  • het draaiboek voor de hulpverlener
  • de 'Samenvatting evaluatieonderzoek “Protocol van Moed”, een experiment inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling' van H. Op de Beeck en J. Put