Vanaf september 2016 een vernieuwend en uniform beleid voor gehoorscreening bij schoolgaanden in Vlaanderen

Midden 2015 kreeg de 'VWVJ-Standaard Gehoor' groen licht van de overheid. Deze richtlijn is bedoeld als handleiding voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wat betreft de screening naar gehoorproblemen bij schoolgaanden. In de CLB wordt de richtlijn progressief ingevoerd in het schooljaar 2015-16 om vanaf september 2016 een uniform beleid te hebben voor wat betreft het gehooronderzoek in de Vlaamse CLB.

 

Kind met koptelefoon en knuffel

Het gehooronderzoek bij jonge kinderen

Goed horen maakt het makkelijker om je goed te ontwikkelen. Kinderen horen wel eens slecht als ze verkouden zijn of een middenoorontsteking hebben. Dit is meestal van tijdelijke aard en geneest vanzelf. Het gehooronderzoek in het CLB heeft niet de bedoeling deze lichte en voorbijgaande gehoordaling vast te stellen. Wel wil ze gehoordaling opsporen waarvan de oorzaak in het binnenoor (het slakkenhuis) ligt of in de zenuwen van de hersenbanen, het zgn. 'neurosensorieel gehoorverlies'.

Voor wie is het gehooronderzoek?

  • Bij eerste kleuters die extra risico lopen op gehoorverlies, wordt een gehooronderzoek voorgesteld aan de ouders. Of een kleuter risico loopt, wordt opgemaakt uit de bevraging van de ouders. Ook voor eerste kleuters die als baby geen gehoorscreening kregen via Kind en Gezin, wordt een gehooronderzoek voorgesteld.
  • Voor alle leerlingen van het eerste leerjaar

Hoe gebeurt het gehooronderzoek bij jonge kinderen?

  • Dit gebeurt door een korte versie van de toonaudiometrie.
    Toonaudiometrie is een onderzoek van het gehoor waarbij pieptonen worden aangeboden via een hoofdtelefoon. De persoon geeft aan welke tonen wel of niet worden gehoord.

Meer weten?

 

SPINtest jongen

Het gehooronderzoek bij jongeren

Bij jongeren is het de bedoeling om gehoorschade door lawaai op te sporen, ook al is de schade nog maar klein en ondervindt men nog geen communicatieproblemen.

Voor wie is het gehooronderzoek?

  • Voor alle leerlingen van het 6e leerjaar (vanaf schooljaar 2019-20 i.p.v. 5e leerjaar voorheen)
  • Voor alle leerlingen van het 3e secundair

Hoe gebeurt het gehooronderzoek?

  • Dit gebeurt niet met een toonaudiometrie, maar wel met de nieuw ontwikkelde SPIN-test (spraak-in-ruis test). Deze test onderzoekt het verstaan van spraak in rumoer. De jongere krijgt via een hoofdtelefoon telkens 3 cijfers in achtergrondruis te horen die hij/zij vervolgens moet intikken op een tablet.

Meer weten?

Share this