Op de website van Kind en Gezin wordt stilgestaan bij kinderangsten. Welke soorten angst kan een kind hebben, hoe kun je dit aanpakken, wanneer vraag je best hulp?

Ook GroeiMee biedt antwoorden voor ouders.