Tijdens de consultaties van Kind en Gezin krijgen 1 en 2,5-jarigen een oogscreening. De ogen worden hierbij getest op risicofactoren voor amblyopie. Hoe dit gebeurt, vind je via de website van Kind en Gezin.