'Met JOnG! is er voor het eerst in Vlaanderen en Brussel een groots opgezet onderzoek naar gezondheid, ontwikkeling, gedrag en opvoeding van baby's, kinderen en jongeren.'

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Heel concreet onderzocht JOnG!:

  • de ontwikkeling van kinderen en jongeren op verschillende domeinen,
  • het samenspel van medische, psychologische en pedagogische aspecten van ontwikkeling,
  • ontwikkelingspaden van kinderen en jongeren,
  • zorg- en hulpverleningstrajecten.

 

Drie cohortes van kinderen (namelijk 0-, 6- en 12-jarigen) uit 9 regio's zijn hierbij gedurende 3 jaar gevolgd. Voor de pasgeborenen is gestart in mei 2008, voor de 6- en 12-jarigen in het najaar van 2008. Bij enkele specifieke subgroepen van de JOnG!-cohortes zijn nadien bijkomende gegevens verzameld.

Maak kennis met de bevindingen via de website van JOnG!.