Novel instrument to guide nurse-led consultations with parents of three-year-olds in school health services in Flanders: A feasibility study of SPARK36
Ann Keymeulen, Theo van Achterberg, Corinne Vandermeulen, Ingrid I E Staal
J Pediatr Nurs. 2021 Dec 20
PMID: 34949519

In dit artikel wordt de haalbaarheidsstudie SPARK36 beschreven die liep m.m.v. CLB-verpleegkundigen in het schooljaar 2018-2019.

Kerninformatie:

  • SPARK is de naam voor een methode waarin met een gestructureerde gespreksleidraad een dialoog tussen ouder(s) en verpleegkundige gevoerd wordt, met als doel een risico-inschatting te maken van de ontwikkeling en de opvoeding van het kind. De SPARK gaat uit van een gezamenlijke benadering die de ouders versterkt in hun ouderlijke taak. In de SPARK36 wordt deze methode toegepast voor 3-jarigen.
  • Alle CLB-verpleegkundigen (n=20) die deelnamen aan het onderzoek voelden zich gesterkt door de SPARK36 in het voeren van een kwaliteitsvol gesprek met de ouder(s) van een driejarige (36mnd) tijdens het kleuterconsult en het maken van een risico-inschatting.
  • Ouders waren tevreden met wat aan bod kwam (97%)  en met de structuur van het consult (98.8%) aan de hand van de SPARK36.

Voor de volledige tekst, zie Science direct