Alle ouders van pasgeboren baby's in Vlaanderen kunnen bij hun kindje vanaf 72 tot en met 96 uur na de geboorte een bloedstaal laten afnemen waarin 12 aangeboren aandoeningen (waaronder sinds 2019 ook mucoviscidose) worden opgespoord. Via een kleine prik in de handrug (vroeger 'hielprik’) worden enkele druppels bloed opgevangen op een kaartje. Hierop gebeurt de testing in 1 van de 2 hiervoor erkende centra in Vlaanderen.

De analyse van het bloedstaal levert belangrijke informatie op over enkele zeldzame maar ernstige aangeboren ziektes of aandoeningen. Tijdige opsporing is belangrijk om schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke laat dit bevolkingsonderzoek in de loop van 2022 en 2023 uitbreiden met nog 7 zeldzame ziekten, waaronder SMA. Voor 3 ziektes kan die uitbreiding er al op korte termijn komen, voor andere ziektes vraagt de uitbreiding meer technische voorbereiding om het opsporen en de nazorg met de hoogste kwaliteit te organiseren.

Via de site van Bevolkingsonderzoek voor aangeboren aandoeningen vind je:

  • over welke aandoeningen het gaat
  • hoe het screenen in zijn werk gaat

Professionals vinden er gedetailleerde informatie zoals de beschrijving van de procedures onder de vorm van een Draaiboek.