In de schoot van VLESP - Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie - is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld ten behoeve van artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen werkzaam in de reguliere gezondheidszorg. De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel en naslagwerk bij het detecteren en behandelen van suïcidaal gedrag.

De richtlijn (maart 2017, 236 pp.) is integraal online te raadplegen via zelfmoord1813.be. Ter ondersteuning van de implementatie zijn eveneens elektronische leermodules ontwikkeld, die vlot kunnen doorlopen worden.