Ja. Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de internationaal bestaande richtlijnen is beslist dat allergie voor eiwit niet meer geldt als contra-indicatie bij vaccinatie tegen MBR.

Bron: Advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) omtrent de preventie en aanpak van anafylaxie bij vaccinatie van kinderen (HGR-advies nr. 8802)

VWVJ Nieuwsbericht Vaccinaties 13 juli 2012