Vroegdetectie van opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 18 maanden.  Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van SPARK binnen K&G.
Dr. Maaike Deschoemaeker
Promotor: prof. dr.  Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: Ingrid Staal en dr. Katelijne Van Hoeck
2016

Maak hieronder kennis met de masterproef in kader van de Master-na-Master opleiding Jeugdgezondheidszorg van Maaike Deschoemaeker.