"Met elkaar in contact komen, betekent elkaars grenzen aftasten. Soms wordt er daarbij een lijn overschreden. Dat laat deuken en krassen na.

Kinderen en jongeren slagen er niet altijd in om hun eigen grenzen te beschermen. Maar ook voor wie met hen werkt is het niet altijd makkelijk om gepast te reageren bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. En misschien nog belangrijker: hoe ze het kunnen voorkomen.

Grenslijn.be is bedoeld voor professionelen en vrijwilligers die actief zijn in jeugdhulp, onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en jeugdwerk. Met dit kennisplatform wil grenslijn.be hen ondersteunen en stimuleren om van hun setting een veilige plek te maken die gestut is op (zelf-)respect en (zelf-)vertrouwen."