'Onderzoek naar de (na)zorg die CLB kunnen verlenen naar aanleiding van de medische consulten.'

'Onderzoek naar de (na)zorg die CLB kunnen verlenen naar aanleiding van de medische consulten.'
Rapport i.o.v. het Agentschap Zorg en Gezondheid
Ann Keymeulen en Katelijne Van Hoeck
VWVJ, 2014

Doel van dit rapport was om de wenselijke aanpak in de zorg aan kansarme leerlingen en hun gezin na de medische consulten te verkennen.

Dit gebeurde op basis van:

  • theorieën over kansarmoede, communicatie en patiëntenparticipatie;

  • wetenschap over de relatie gezondheid, welzijn en kansarmoede;

  • de perceptie van bejegening door kansarme mensen in de gezondheidszorg en het CLB.

Lees hier het rapport

‘Kwalitatief onderzoek naar de (na)zorg aan kansarme leerlingen en hun ouders, volgend op de systematische contactmomenten in het CLB’

‘Kwalitatief onderzoek naar de (na)zorg aan kansarme leerlingen en hun ouders, volgend op de systematische contactmomenten in het CLB
Rapport i.o.v. het Agentschap Zorg en Gezondheid
Katelijne Van Hoeck
VWVJ, 2017

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf de opdracht om het eerste rapport te vervolledigen met een onderzoek naar good practices en knelpunten die CLB-medewerkers ondervinden in het verlenen van nazorg. Dit onderzoek verliep in samenwerking met CLB-medewerkers.

Het rapport geeft antwoord op volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe verlenen CLB-artsen en -verpleegkundigen de zorg na de medische consulten aan leerlingen uit kansarme gezinnen? Welke good practices kunnen er worden gedeeld?

  • Welke knelpunten ondervinden zij daarbij?​

Lees hier het rapport