Zie tabel 7: Op basis van informatie uit de bijsluiters en wetenschappelijke literatuur heeft het CEV (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA) een duidelijke overzichtstabel voor de simultane toediening van vaccins opgemaakt. Hieronder volgt een verkorte tabel, met enkel de vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid. De volledige oorspronkelijke tabel met achtergrondinformatie vind je via de website van het CEV.

Tabel 7 Simultane toediening van de vaccins die kunnen aangeboden worden door CLB.

 BoostrixEngerix BGardasilInfanrix hexaInfanrix-IPVNeisvac CPriorixTedivax pro Adulto
Boostrix jaja  ja1ja 
Engerix Bja ja jaja2jaja
Gardasiljaja  janeen3neen3ja
Infanrix hexa     jaja2 
Infanrix-IPV jaja  jaja 
Neisvac Cja1ja2neen3jaja jaja
Priorixjajaneen3ja2jaja ja
Tedivax pro Adulto jaja  jaja 

1: in overeenstemming met algemeen aanvaarde vaccinatierichtlijnen
2: gegevens zijn beperkt, te overwegen in het kader van inhaalvaccinaties
3: niet bestudeerd
leeg vak: niet van toepassing (dezelfde componenten of niet in zelfde leeftijdsgroep geïndiceerd)

 

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.3.1