Zie tabel 7: Op basis van informatie uit de bijsluiters en wetenschappelijke literatuur heeft het CEV (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA) een duidelijke overzichtstabel voor de simultane toediening van vaccins opgemaakt. Hieronder volgt een verkorte tabel, met enkel de vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid. De volledige oorspronkelijke tabel met achtergrondinformatie vind je via de website van het CEV.

Tabel 7 Simultane toediening van de vaccins die kunnen aangeboden worden door CLB.

 

Boostrix

Engerix B

Gardasil

Infanrix hexa

Infanrix-IPV

Neisvac C

Priorix

Tedivax pro Adulto

Boostrix

 

ja

ja

 

 

ja1

ja

 

Engerix B

ja

 

ja

 

ja

ja2

ja

ja

Gardasil

ja

ja

 

 

ja

neen3

neen3

ja

Infanrix hexa

 

 

 

 

 

ja

ja2

 

Infanrix-IPV

 

ja

ja

 

 

ja

ja

 

Neisvac C

ja1

ja2

neen3

ja

ja

 

ja

ja

Priorix

ja

ja

neen3

ja2

ja

ja

 

ja

Tedivax pro Adulto

 

ja

ja

 

 

ja

ja

 

1: in overeenstemming met algemeen aanvaarde vaccinatierichtlijnen
2: gegevens zijn beperkt, te overwegen in het kader van inhaalvaccinaties
3: niet bestudeerd
leeg vak: niet van toepassing (dezelfde componenten of niet in zelfde leeftijdsgroep geïndiceerd)

 

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.3.1