De toestemming kan gegeven worden voor meerdere vaccinaties tegelijk op voorwaarde dat er sprake is van een geïnformeerde toestemming (informed consent). Wie toestemming geeft, heeft recht op informatie over onder meer het doel, de duur en de frequentie van de vaccinatie, over mogelijke bijwerkingen en risico’s van de vaccinatie en over financiële gevolgen van de vaccinatie.

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 4.