Een school kan dit inderdaad verbieden op voorwaarde dat dit duidelijk is opgenomen in het schoolreglement.

Lees meer hierover op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel.

VWVJ 2009