Vaccinatie gebeurt standaard in het eerste jaar van het secundair onderwijs. In het kader van inhaalvaccinatie mag Gardasil-9 worden aangeboden aan:  

  • alle leerlingen in het derde jaar van het secundair onderwijs ongeacht de leeftijd 
  • alle leerlingen tot en met de leeftijd van 14 jaar (vb leerling in 4SO die nog geen 15 jaar is of anderstalige nieuwkomers tot en met 14  

 

Hoewel vanaf 15 jaar het schema uit 3 dosissen bestaat, kan ook als alternatief een schema van 2 dosissen worden aangeboden aan leerlingen van 15 tot 18 jaar.   

Aan het toestemmingsformulier voor inhaalvaccinatie voor +13-jarigen wordt de mogelijkheid van inhaalvaccinatie tegen HPV toegevoegd. 

 

VWVJ - oktober 2023