Hoofdluizen bespreking (update juni 2011 en 11 juni 2012)

hoofdluizen_bespreking.pdf

Hoofdluizen brieven (update maart 2011)

  • informatiebrief ouders
  • brief ouders - melding luizen op school
  • brief ouders - controle CLB

hoofdluizen_brieven.doc

Hoofdluizen informatiefolder (update maart 2011)

hoofdluizen_informatiefolder.doc

Hoofdluizen schoolbeleid (update 11 juni 2012

hoofdluizen_schoolbeleid.pdf

Hoofdluizen  syllabus "Hoe kan het CLB de school ondersteunen bij de aanpak van luizen?" (18 januari 2011)

syllabus_hoe_kan_een_clb_een_school_ondersteunen_rond_hoofdluizen.pdf