In 2011 verschenen de geactualiseerde aanbevelingen van het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) omtrent dTpa vaccinatie (1). Op basis van een literatuuronderzoek, de stijgende incidentie van pertussis in de VS en gekende drempels die tot een suboptimale vaccinatiegraad kunnen leiden, werden 3 bijkomende aanbevelingen omtrent dTpa opgenomen. Eén ervan is dat dTpa mag worden toegediend ongeacht het interval sinds de laatste vaccinatie die tetanus- of difterietoxoid bevat. De ACIP besluit dat lokale bijwerkingen minder frequent zouden kunnen voorkomen als langere intervallen worden gerespecteerd, maar dat de voordelen van de bescherming tegen pertussis belangrijker zijn dan het mogelijke risico voor bijwerkingen.

Het Handboek vaccinaties (2) beveelt aan een interval van 4 weken te respecteren tussen Td en dTpa.

Bronnen:
(1) CDC. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphteria toxoid and acellular pertussis (Tdap) vaccine from the Advisory Committee on Immunization Practices, 2010. MMWR 2011;60(01);13-15

(2) Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek vaccinaties, deel A (Theorie en uitvoering). Van Gorcum, 2011

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.2.3