In een persbericht "Hoe gedragsstoornissen bij jongeren voorkomen?" van de HGR lezen we het volgende:

  • Uit internationaal onderzoek blijkt dat zo’n 2% van de kinderen en 3 à 9% van de jongeren aan gedragsstoornissen lijdt.
  • Maar wat zijn nu de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van gedragsstoornissen en hoe kunnen ze behandeld en voorkomen worden?
  • Aangezien steeds meer ouders bij de opvoeding van hun kinderen geconfronteerd worden met deze problematiek, vond de HGR het nuttig om in een advies een antwoord te bieden op deze vragen.

Het HGR-advies 8325 "Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context" is na te lezen in een samenvatting (36 pp.) of in zijn volledigheid (252 pp.).