In oktober 2008 werd het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR-advies nr. 8415 ) gepubliceerd omtrent: 'Mosquito. Invloed van hoogfrequent geluid, geproduceerd door het toestel Mosquito, op de gezondheid.'

Je leest het integraal via de website van de HGR.